Skola, välfärd och omsorg

Vi vill..
– att vår skola ska tillhöra de bästa i Sverige
– Arbeta för en modern digitaliserad skola
– Ge eleverna möjlighet till frukost i skolan samt se över möjligheten att senarelägga skoldagen som ett led i att förbättra ungdomarnas skolresultat
– Att våra förskolor och skolor ska ha nya moderna lokaler.
– Arbeta mer förebyggande för att förbättra resultatet på grundskolan
– Bygga ett modernt demensboende med teknik och miljö som är anpassade efter de äldres behov
– Ha fler alternativa äldreboenden

Det är vår skyldighet att ge barnen en bra utbildning i skolan. Skolans arbete och elevresultaten måste därför ha hög prioritet. Lärarnas kompetens och skolans arbetssätt är det viktigaste men det finns också andra saker som påverkar elevernas möjlighet till lärande. Bra lokaler som är anpassade efter modern undervisning och digital teknik och it-kunskap ger skolan bättre förutsättningar att arbeta. Forskning visar också att en bra frukost ökar barnens förmåga att koncentrera sig på samma sätt som skolans starttiden på morgonen. Kan vi med små medel som detta underlätta för eleverna i deras skolarbete ska vi självklart göra det.

Redan på förskolan grundläggs barns förmåga att lära och i ibland behöver man också samarbeta med föräldrarna för att ge det stöd barnen behöver. Kunskapen om nyttan av tidiga insatser har vi men det behövs ett strukturerat arbete mellan olika verksamheter för att verkligen kunna göra ett bra arbete.

Andelen äldre kommer att öka i framtiden och de som söker kommunens äldreomsorg har ofta allt större behov av omvårdnad. Vi ska ha ett demensboende, inte bara för att det är ett lagkrav, utan för att kunna ge våra äldre den vård de behöver. Demensboendet måste därför vara utrustad med modern teknik som underlättar för personal och boende samt ha lokaler som är anpassade efter dementas behov.

Men det finns också en tid mellan den egna villan och ett särskilt boende. En tid då man kan behöva lite mer stöd och social gemenskap för att må bra och känna sig trygg. Vi behöver kunna erbjuda äldre människor olika sorters boende som pensionärsboende, närboende eller trygghetsboende.

facebook Twitter Email