Turism och kultur

Vi vill..
– Fortsätta bygga ut verksamheterna vid besökscentret Ol-Anders
– Att Hälsingegårdars väg ska bli ett intressant turiststråk genom kommunen
– Skapa mötesplatser så att olika kulturer i kommunen ska få möjlighet att mötas och utvecklas
– Fortsätta prioritera barnkulturen
– Att våra fritidsgårdar i samarbete med varandra och med föreningslivet utvecklar sin verksamhet

Besöksnäringen är en gren som vi behöver utveckla mycket mer. Besökscentret Ol-Anders ska bli ett turistmål i sig med barnaktiviteter, utställningar, museum och en cafeteria med lokal där man även ska kunna ha andra aktiviteter. Men besökscentrets huvudsakliga syfte ska vara att informera besökarna om Världsarvsgårdarna och allt annat som kommunen har att bjuda på. Hälsingegårdars väg har alla förutsättningar för att bli ett intressant turiststråk. Kan vi även förlänga den så den går från Alfta till Edsbyn och sen tillbaka runt sjöarna, kanske längs det nedlagda järnvägsspåret, så har vi en bra cykelrunda att erbjuda turister.

Mångkulturellt samhälle är inte bara ett ord utan det samhälle vi alla lever i. En sida av kulturen är att den ständigt förändras så att det skapas ny kultur. Att låta människor med olika kulturer och traditioner mötas ökar inte bara deras förståelse för varandra utan kan även bli början till något nytt.

Kultur och kreativitet hjälper barns förmåga att lära. Med en Kulturskola som erbjuder musik, dans, konst och film breddar vi det konstnärliga utbudet för eleverna men vi behöver hitta ännu fler sätt så de kan utveckla sina kreativa talanger.

Fritidsgårdarna är en viktig samlingsplats för många ungdomar och vi investerar i dessa lokaler både i Alfta och Edsbyn. Men det är viktigt att de samarbetar med varandra både för att öka utbudet av aktiviteter men också så ungdomarna lär känna varandra. Att samverka med föreningslivet är också ett bra sätt att introducera nya aktiviteter för de unga.

facebook Twitter Email