Distriktsårskongress 2019

Partidistriktets årskongress är den 27 april 2019 i Gävle.
Senast 2019-01-06 ska följande vara inkommet till sap.ovanaker@gmail.com
Nomineringar till distriktsstyrelsen
Motioner till distriktsårskongressen

PARTIDISTRIKTETS 114 ÅRSKONGRESS
Distriktsårskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ. 175 ombud från länets arbetarekommuner samlas för att fatta beslut som blir avgörande för hur partidistriktet fungerar som partiets regionala nivå. Ombud från arbetarekommunerna har således vid distriktsårskongressen ett stort ansvar för partidistriktets ledarskap, verksamhetsinriktning och utvecklingen av vår politik i länsperspektiv.
facebook Twitter Email