Vårt parti

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti, och folkrörelsetanken är en grundsten i den svenska demokratin och vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället.

Vi är ett stort parti och basen är medlemmarna. Varje medlem är lika mycket värd. Vi har också en stor partiorganisation. Från den lokala socialdemokratiska föreningen, den lokala huvudorganisationen arbetarekommunen, partidistriktet, partistyrelsen, verkställande utskottet och slutligen till partikongressen.
Socialdemokraterna har flera delorganisationer som är nära knutna till partiet: ungdomsförbundet SSU, kvinnoförbundet S-kvinnor, studentförbundet S-studenter och förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Vårt partis styrka bygger på det engagemang som växer fram ur människors upplevelser av vad jämlikhet och solidaritet betyder – och insikten om att det är på oss tillsammans det beror om det ska bli någon förändring.
Vårt parti måste ha medlemmar i olika åldrar, med olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter för att kunna utforma en heltäckande politik.

”Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. Som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Där vi kan få den ekonomiska utveckling som marknadsekonomin banar väg för samtidigt som vi fördelar resurserna så att de kommer alla till nytta.”
Ur Framtidskontraktet som antogs vid partikongressen 2013

 

 

facebook Twitter Email