Barn- och utbildningsnämnden

Patrik Bossen, ordförande
Jimmi Bogg, ledamot
Lotten Andersson, ersättare
Emma Mmadueme, ersättare
Erik Lindgren, ersättare

facebook Twitter Email