Arbete och näringsliv

Vi vill..
– Att företagarna ska ha ”en-väg-in” till kommunens service
– Stödja de mindre företagen att växa och utvecklas
– Fortsätta utveckla arbetsmarknadsarbetet till en Ovanåkersmodell
– Att alla ungdomar i kommunen ska kunna erbjudas ett feriejobb
– Tillsammans med näringslivet ordna en Lokal företagsmässa

Det är viktigt för Ovanåkers framtid att det går bra för företagen. Vi ser idag att de växer och många av dem investerar i nya lokaler. Ska vi tillsammans med företagen kunna utveckla kommunen behövs en bra dialog mellan oss. Näringslivsrådet måste bli ett råd där kommunen tillsammans med näringslivet diskuterar för företagarna strategiskt viktiga frågor.

Kommunens myndighetsutövning som bygglov och miljötillsyn måste ge en bra service till företagen. En företagslots kan vara ett sätt att förenkla för företagarna när de behöver kontakta kommunen. Vi ska stödja de mindre företagen genom att hjälpa dem träffas och bygga nätverk. Vi kan också bidra med utbildningar och information i olika frågor som de har nytta av.

En lokal företagsmässa skulle ge företagarna ett tillfälle att visa upp sig men även ge dem en möjlighet att se vilka andra företag som finns i kommunen.

Arbete är en av integrationens hörnstenar. Det ger människor inte bara en möjlighet att försörja sig själva utan också stärker deras självkänsla.
Den arbetsmarknadsenhet vi har byggt upp ska därför stärkas och utvecklas. Alla människor som kan ska hjälpas från arbetslöshet och försörjningsstöd till ett arbete. Vi ska utveckla en Ovanåkersmodell där det finns ett strukturerat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten.

Den miljon vi satsat på feriejobb för ungdomar tycker vi är väl satsade pengar. Alla ungdomar, oavsett bakgrund eller sociala nätverk, ska få möjlighet att prova på ett arbete. De första stegen in i arbetslivet är viktiga.

facebook Twitter Email