Att vara barn och ung i Ovanåker

 • Vi vill..
  • Skolan ska vara bland de bästa i Sverige
  • Arbeta för en modern digitaliserad skola
  • Våra förskolor och skolor ska ha moderna ändamålsenliga lokaler
  • Utveckla det förebyggande arbetet för att hjälpa barn i deras skolgång
  Erbjuda feriejobb till alla ungdomar
  Arbeta för att barn med olika bakgrunder och med olika
     förutsättningar ska kunna delta i föreningslivet
  Ha ett jämställdhetsperspektiv vid fördelning av resurser
  Förstärka arbetet med ungdomsinflytande

DEN UPPVÄXT VI HAR kommer att prägla hela vårt fortsatta vuxenliv.
Därför kan det inte nog betonas hur viktigt det är att de barn och unga som växer upp i vår kommun får en bra och kvalitativ utbildning och en ungdomstid där dom kan utveckla sina intressen och ges stöd utifrån sina särskilda behov och förutsättningar. Alla barn har rätt att känna sig trygga i att vuxenvärlden finns där för dem och accepterar dem som dom är.
Skolan är elevernas arbetsplats och de ska ha en arbetsmiljö av hög kvalitet. Lokalerna ska vara anpassade för en modern pedagogisk och digitaliserad undervisning. Lika viktig är lärarnas kompetens men också att det finns andra vuxna i skolmiljön som kan skapa en trygg miljö.

NÄSTAN ALLA BARN börjar sin skoltid redan i förskolan. Förskolelärare och personal som kan hjälpa barnen i deras tidiga utveckling och fånga upp när det finns problem är det bästa förebyggande arbete vi kan ha.
Vi vill att barn tidigt får lära sig goda värderingar. Lära sig att alla människor har samma värde, att mångfald berikar, att tjejer och killar är lika viktiga och att man kan påverka sitt liv fast man är ung.

SOM VUXNA måste vi föregå med gott exempel och verkligen lyssna på
det barn och unga har att säga och anstränga oss att förstå deras behov.
Barn som blir sedda och lyssnade på växer upp till trygga vuxna som i sin tur kan lyssna på och se de barn de träffar.

facebook Twitter Email