Våra kyrkopolitiker 2021-2025

Ledamöter kyrkofullmäktige
Jonas Frost
Marlene Johansson
Christer Karlsson
Elin Wängmark
Hans Gradin
Emma Madueme
Maria Rens
Åke Jonsson
Per Helgesson
Susanne Svensson
Ersättare:
Abner Englund
Rigmor Frost

Ledamöter kyrkorådet
Jonas Frost
Marlene Johansson
Christer Karlsson
Ersättare:
Hans Gradin
Emma Madueme
Åke Jonsson
Maria Rens

facebook Twitter Email