Att utveckla Ovanåker

Vi vill..

  • Utveckla våra centrummiljöer
  • Fortsätta utveckla besökscentret Ol-Anders
  • Marknadsföra Biosfärområdet
  • Stödja livsmedelsstrategins inriktning på lokalproducerat
  • Utveckla våra fiskevatten för turism och rekreation
  • Arbeta för att Ovanåker ska vara fossilfritt 2030
  • Prioritera förnyelsebar energi vid nybyggnation och vid omställningen av transportbränsle

Att göra Hälsingland till ett turistiskt intressant landskap har länge varit ett mål för hälsingekommunerna. Med två kulturarv i kommunen har vi unika möjligheter att utveckla natur- och kulturturismen. Besökscentret Ol-Anders ska i sig vara ett besöksmål men också spegla de sevärdheter vi har i kommunen.

Våra två centralorter är viktiga inte bara för kommunens invånare utan även för de som besöker kommunen. Därför är det viktigt att tillsammans med företagarna i Edsbyn och Alfta jobba med centrumutvecklingen så vi har levande och trivsamma centrummiljöer.

Alla måste ta ett ansvar för att vända den negativa klimatutvecklingen. Vår kommun ska självklart vara en del i arbetet med att göra Sverige fossilfritt och i allt det vi gör ha klimatarbetet i fokus vare sig det handlar om livsmedelsinköp eller byggnationer. Att ha en levande och producerande landsbygd är en del i det arbetet.

 

facebook Twitter Email