Bostäder och infrastruktur

Vi vill..
– Bredda bostadsutbudet och bygga både markplansboenden samt kunna bygga på höjden
– Se över alternativen med byggbara tomter i attraktiva lägen
– Att den nedlagda järnvägen ska kunna användas som cykelväg
– Prioritera förnyelsebar energi vid nybyggnation och vid omställningen av transportbränsle

Bristen på bostäder är en situation som är ny för kommunen. Att bostadsbristen dessutom gäller för hela Sverige har skapat en bygg-boom som är historisk. Men trots problemen med bygg-boomen måste vi planera för och bygga som aldrig tidigare. Beslutet att inte bygga högra än tre våningar behöver ses över och även möjligheten att bygga villaliknande lägenheter. Tomter i attraktiva lägen har länge varit ett samtalsämne men nu när marknadspriserna på våra villor stiger ökar förutsättningen att bygga ett eget hus.

Banverket har nu beslutat att inte längre underhålla järnvägen. Vi vill inte göra det omöjligt för framtida tåg men under tiden vill vi kunna använda banvallen till något positivt för kommuninvånarna. En cykelväg där skulle göra att man inte bara kan cykla mellan Alfta och Edsbyn utan även cykla längs Hälsingegårdars väg och tillbaka längs spåret. Detta skulle kunna bli ett bra tillskott till vår turistiska satsning på Ol-Anders.

Vid all form av nybyggnation måste vi planera för ett hållbart samhälle där energianvändningen är en viktig del. På samma sätt behöver vi förbereda för att våra bilar ska drivas av mer klimatvänliga alternativ.

facebook Twitter Email