Att vara vuxen i Ovanåker

Vi vill..

  • Arbetslösheten i Ovanåker ska vara lägst i länet
  • I samarbete med näringslivet arbeta med kompetensförsörjning
  • Företagare ska ha ”en-väg-in” till kommunens service
  • Arbeta för en bra och hållbar arbetsmiljö för vår personal
  • Stödja föreningslivet
  • Bredda bostadsutbudet och satsa på boendemiljöerna
  • Kunna erbjuda alternativa boenden och trygghetsboenden
  • Erbjuda stöd till äldre och andra grupper i den digitala omställningen
  • Utveckla arbetet med medborgardialoger

Ett arbete är så mycket mer än bara en möjlighet att försörja sig. Att få tillhöra en yrkesgrupp, en personalgrupp eller en arbetsplats ger oss en känsla av tillhörighet som är viktig för vårt välbefinnande. Utbildning under livets alla skeden och arbetsmarknadsfrågor är därför en av kommunens viktigaste uppgifter.

Om du får en anställning inom Ovanåkers kommun ska du känna att du är värdefull för kommunen och dess framtid. Som arbetsgivare ska vi satsa på bra arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling så att du som personal och medarbetarna känner dig uppskattad och kan utvecklas.

Näringslivet och företagen som finns i kommunen är självklart en betydelsefull del av kommunens arbetsmarknadsarbete och den service vi kan ge ska vara både effektiv och enkel för att underlätta för dem.

I vår kommun har vi fina boendemöjligheter med närhet till naturen. Men vi måste kunna erbjuda olika boendeformer eftersom människors behov av boendetyp växlar genom livet. Ungdomslägenheter, trygghetsboenden och lägenheter för familjer med barnvänlig utemiljö kan ge människor den flexibilitet de behöver.

Ett aktivt föreningsliv med ett brett utbud kan ge den guldkant på tillvaron som gör att vi mår bra. Att samarbeta och stödja föreningarna är därför också en viktig del av kommunens arbete.

facebook Twitter Email