Hållbar utveckling och miljö

Vi vill..
– Utveckla arbetet för mer lokalproducerad mat i våra verksamheter
– Utveckla våra fiskevatten för turism och rekreation
– Arbeta för att Ovanåker ska bli ett biosfärområde
– Att kollektivtrafiken ska bli bättre anpassad efter människors behov
– Arbeta för en övergång till fler elbilar och biogasfordon

Ovanåker har länge kandiderat för att få bli ett biosfärområde. Målet är att skapa ett hållbart samhälle utifrån den miljö vi lever i och vi tycker det passar bra ihop med det faktum att vi har hälsingegårdar som fått världsarvsstatus. Vi vill också utveckla fiskemiljöerna i våra vatten och söka projektmedel för att kunna rensa och förbättra fiskemiljöerna. Biosfär, världsarvsgårdar och bra fiske är också viktig för besöksnäringen.

Våra kök som lagar mat till skola och äldreomsorg har som mål att öka andelen varor som är ekologiska eller lokalproducerade. Men det är fortfarande svårt att hitta lokala producenter som vill eller kan vara med vid våra upphandlingar. Vi behöver därför arbeta mer aktivt med information och skapa de förutsättningar vi kan för att underlätta för de producenter som är intresserade.

Stråket Söderhamn-Edsbyn är en av de pendlingstätaste i länet. 100-bussens turer har ökat betydligt men ska vi få fler människor som väljer bussen behöver vi också se över andra flexibla alternativ som är anpassade för människor på landsbygden. Gratis kollektivtrafik för ungdomar i skolåldern som vi har infört i kommunen är en del i att lära unga människor använda sig av kollektivtrafiken.

Framtidens transportfordon och bilar kommer att drivas med förnybar energi. Teknikutvecklingen går fort men att byta infrastruktur för laddstolpar och biogaspumpar tar tid. Vi måste redan nu börja planera för detta.

facebook Twitter Email