Vår politik

Ovanåker – en kommun att växa i

Det finns många sätt att få en kommun att växa men vi socialdemokrater menar att det är människorna som bor i kommunen som är det allra viktigaste. Om människor trivs, om människor mår bra, om människor har ett bra liv, då är det en bra kommun. Det ska vara tryggt och utvecklande att som barn och ung växa upp i Ovanåker. Som förälder ska man kunna känna att man ger sina barn den bästa uppväxt de kan få.

Som vuxen ska man ha tillgång till ett arbete så man har en ekonomisk trygghet och ett förenings och kulturliv som förgyller fritiden. För den som är gammal och behöver hjälp ska det finnas alternativa boenden och stöd av personal när det behövs. Ovanåker är idag en bra kommun att bo i, men vi kan bli ännu bättre.

Om företag, föreningar och kommunens alla verksamheter samarbetar kan vi tillsammans skapa en kommun som inte bara har ett starkt och växande näringsliv och ett växande utbud av föreningar utan också ett Ovanåker där varje kommuninvånare kan växa och utvecklas som människa.

Att vara vuxen i Ovanåker

 • Arbetslösheten i Ovanåker ska vara lägst i länet
 • I samarbete med näringslivet arbeta med kompetensförsörjning
 • Företagare ska ha ”en-väg-in” till kommunens service
 • Arbeta för en bra och hållbar arbetsmiljö för vår personal
 • Stödja föreningslivet
 • Bredda bostadsutbudet och satsa på boendemiljöerna
 • Kunna erbjuda alternativa boenden och trygghetsboenden
 • Erbjuda stöd till äldre och andra grupper i den digitala omställningen
 • Utveckla arbetet med medborgardialoger

Ett arbete är så mycket mer än bara en möjlighet att försörja sig. Att få tillhöra en yrkesgrupp, en personalgrupp eller en arbetsplats ger oss en känsla av tillhörighet som är viktig för vårt välbefinnande. Utbildning under livets alla skeden och arbetsmarknadsfrågor är därför en av kommunens viktigaste uppgifter.

Om du får en anställning inom Ovanåkers kommun ska du känna att du är värdefull för kommunen och dess framtid. Som arbetsgivare ska vi satsa på bra arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling så att du som personal och medarbetarna känner dig uppskattad och kan utvecklas.

Näringslivet och företagen som finns i kommunen är självklart en betydelsefull del av kommunens arbetsmarknadsarbete och den service vi kan ge ska vara både effektiv och enkel för att underlätta för dem.

I vår kommun har vi fina boendemöjligheter med närhet till naturen. Men vi måste kunna erbjuda olika boendeformer eftersom människors behov av boendetyp växlar genom livet. Ungdomslägenheter, trygghetsboenden och lägenheter för familjer med barnvänlig utemiljö kan ge människor den flexibilitet de behöver.

Ett aktivt föreningsliv med ett brett utbud kan ge den guldkant på tillvaron som gör att vi mår bra. Att samarbeta och stödja föreningarna är därför också en viktig del av kommunens arbete.

Att utveckla Ovanåker

 • Utveckla våra centrummiljöer
 • Fortsätta utveckla besökscentret Ol-Anders
 • Marknadsföra Biosfärområdet
 • Stödja livsmedelsstrategins inriktning på lokalproducerat
 • Utveckla våra fiskevatten för turism och rekreation
 • Arbeta för att Ovanåker ska vara fossilfritt 2030
 • Prioritera förnyelsebar energi vid nybyggnation och vid omställningen av transportbränsle

Att göra Hälsingland till ett turistiskt intressant landskap har länge varit ett mål för hälsingekommunerna. Med två kulturarv i kommunen har vi unika möjligheter att utveckla natur- och kulturturismen. Besökscentret Ol-Anders ska i sig vara ett besöksmål men också spegla de sevärdheter vi har i kommunen.

Våra två centralorter är viktiga inte bara för kommunens invånare utan även för de som besöker kommunen. Därför är det viktigt att tillsammans med företagarna i Edsbyn och Alfta jobba med centrumutvecklingen så vi har levande och trivsamma centrummiljöer.

Alla måste ta ett ansvar för att vända den negativa klimatutvecklingen. Vår kommun ska självklart vara en del i arbetet med att göra Sverige fossilfritt och i allt det vi gör ha klimatarbetet i fokus vare sig det handlar om livsmedelsinköp eller byggnationer. Att ha en levande och producerande landsbygd är en del i det arbetet.

facebook Twitter Email