Att vara vuxen i Ovanåker

Ett arbete är så mycket mer än bara en möjlighet att försörja sig. Att få tillhöra en yrkesgrupp, en personalgrupp eller en arbetsplats ger oss en känsla av tillhörighet som är viktig för vårt välbefinnande. Utbildning under livets alla skeden och arbetsmarknadsfrågor är därför en av kommunens viktigaste uppgifter.

Om du får en anställning inom Ovanåkers kommun ska du känna att du är värdefull för kommunen och dess framtid. Som arbetsgivare ska vi satsa på bra arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling så att du som personal och medarbetarna känner dig uppskattad och kan utvecklas.

facebook Twitter Email