Årsmöte

Välkommen på årsmöte den 9/3 kl 10:00 i vår lokal i Edsbyn

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta

DAGORDNING

Årsmöte 2024-03-09

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Parentation

3. Godkännande av dagordning

4. Val av två justerare tillika rösträknare

5.Mötets behöriga utlysande

6. Val av årsmötes funktionärer

    a) Ordförande

    b) Sekreterare

    c)Press referent

7. Verksamhetsberättelse för 2023

8. Kassa berättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

     12. Val av Ordförande på två år

13. Val av styrelse

      a) Tre ledamöter på två år

      b) Tre ersättare på två år

      c) Två revisorer på ett år

      d) Två revisorsersättare på ett år

      e) 5 st valberedare på ett år

14. Val av sammankallande i kyrkofrågor på ett år

15. Val av sammankallande till senior möten på ett år

16. Val av ordinarie fanbärare på ett år

17. Val av ersättande fanbärare på ett år

18. Val av ombud på ett år

     a) ABF

     b) Fonus

     c)Arkiv Gävleborg

20. Frågor att hänskjuta till styrelsen

21. Avslutning

facebook Twitter Email